Konečné výsledky NÁBOR SPORT+

Konečné výsledky NÁBORU DO TŘÍDY SPORT+

 

Přijati do třídy Sport+:

Žáci, kteří budou přecházet na naší školy z jiné základní školy, musí vyplnit a odevzdat ŽÁDOST O PŘESTUP