JESENÍK JE NAŠE MĚSTO

Co o něm skutečně víme?

To je otázka, která nás vede k tomu, abychom své město, kde jsme se narodili a žijeme, lépe poznali. V rámci projektu NAŠE MĚSTO prozkoumávají žáci prvního stupně historické, kulturní a turistické zajímavosti Jeseníku. Letošní krásné babí léto přímo vybízelo k poznávacím vycházkám.
Kam vedly naše první podzimní kilometry?
Vedly na historické Masarykovo náměstí na Středověké a Dýňové slavnosti, na Poslední cyklistický kilometr, na Běžecké závody ve Smetanových sadech – to bylo o víkendech. Ve všedních dnech jsme učení hravě přizpůsobili besedám, výstavám, soutěžním kvízům a prohlídkám v Knihovně Vincenze Priessnitze, v Divadle Petra Bezruče, v Katovně – Česko-polském informačním centru nebo v obchodě Zoocentrum. Na toulkách městem jsme také navštívili nově upravené  sídliště 9. května, cyklostezky, v provozu je nová sportovní hala i vysněné dopravní hřiště. Líbí se nám opravené koupaliště, škoda jen, že není kryté nebo alespoň s ohřívanou vodou.Příjemné chvilky jsme strávili u voliéry v parku na náměstí Svobody, který také využíváme k hrám a sběru přírodnin.
Děti se vyjadřovaly k tomu, co v našem městě chtějí. Odpověděli jsme si na to, kde se v Jeseníku cítíme dobře a která místa si zaslouží zvelebení v podobě laviček, herních prvků nebo květinové výzdoby. Přejeme si, aby se naše město nadále rozvíjelo a všem lidem se v něm spokojeně žilo.
Marie Kováčová