Jak prožít pohádkové dopoledne? No přeci u nás ve škole!!!

Na 1. stupni jsme oslavili společně Den dětí pohádkou. A aby nám nebylo smutno, pozvali jsme si naše budoucí školáky ze všech jesenických mateřských školek. To vám bylo veselo!!! Budovou pobíhali pohádkové bytosti od princezen, přes vodníky, krále, strašidla, zlaté rybky, Bystrozrakého až po klauny a Kašpárky. Netoulali se však jen tak! Cestou po budově školy plnili nelehké úkoly, za které obdrželi razítko a za plnou kartičku razítek dobrou svačinku.
Chtěla bych poděkovat našim páťákům, kteří byli letos v roli průvodce a ochránce přeškoláčků a také čtvrťákům – IV. C a IV.D, kteří se letos postarali o stanoviště a tak poznali, jaké to je, když musí vysvětlovat a
mluvit a přemýšlet, …

Děkujeme školkám za návštěvu a společně se těšíme na příští ročník Pohádkového dopoledne.


Radka Burešová