Jak oslavit vysvědčení? 

Třeba tím, že budeme učit MY- rozhodli se žáci IV. C a IV. D. Rozdělili se do skupin, vylosovali si jednotlivé vyučovací předměty a připravili si učivo i s různými úkoly, rébusy, bingem a pracovními listy. Snažili se naučit své kamarády ze třídy i paní učitelku zajímavosti z vlastivědy, přírodovědy, matematiky, českého a anglického jazyka. Práce se jim dařila, zasmáli jsme se a společně oslavili pololetní vysvědčení.

paní učitelky,  žáci IV. C a IV. D