INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Žákům vyšších ročníků prvního stupně ZŠ pouze za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (týká  se pouze třídy Montessori).

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Výuka bude probíhat podle rozvrhu vycházejícího z rozvrhů před nouzovým stavem, který rodiče uvidí prostřednictvím Edookitu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

POVINNOSTI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE

Aby se omezil kontakt žáků z jiných tříd, budou na budovách rozděleny vstupy, kterými budou žáci přicházet do školy.

  • Na budově Průchodní, bude 1. ročník vstupovat do budovy přes vchod Hvězdárny, tak jak byli zvyklí před nouzovým stavem. 2. ročník bude vstupovat vchodem hlavním.
  • Na budově B. Němcové, bude 1. ročník vstupovat do budovy hlavním vchodem, 2. ročník a třída Montessori vedlejším vchodem z ulice (u jídelny).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a to i při výuce. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Budeme se snažit, pokud nám to počasí dovolí, zařazovat do výuky pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Od středy 18.11. bude družina v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku v odpoledních hodinách do 17:00 hod. Zajištění ranní družiny není z epidemiologických a personálních důvodů možné. Ve školní družině budou homogenní skupiny podle jednotlivých tříd. Prosíme, dle svých možností zvažte koncové časy vyzvedávání dětí s ohledem na zkušenost, že po 16 hodině již děti mohou zůstávat v oddělení pouze sami s vychovatelem (skupiny nelze spojovat).

 

 MOŽNOSTI PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Od 18. 11. jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. Učitelé mohou žáky nebo zákonné zástupce kontaktovat ve věci svolání konzultace. Obdobně mohou rodiče požádat o tyto konzultace příslušné učitele. 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Pro žáky nadále distančně vzdělávané (3. – 9. ročník) budou od 18. 11. v provozu školní jídelny na Boženy Němcové a na Průchodní s možností odběru dotované stravy do jídlonosičů. V jídelně na B. Němcové si mohou jídlo odebrat pouze žáci běžně vzdělávání na této budově. Ostatní žáci běžně vzdělávání na pracovištích Průchodní a Nábřežní si mohou obědy odebrat v jídelně na Průchodní.

  • Stravování žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat v příslušné jídelně po skončení vyučování
  • Pro ostatní žáky bude výdej obědů od 12:30 do 13:00 do vlastních jídlonosičů.

V případě zájmu o odběr je nutné obědy na jednotlivé dny nahlásit přes portál www.strava.cz předchozí pracovní den nejpozději do 13:30.

 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ IZS

Při pracovišti Průchodní bude ZŠ Jeseník pro žáky z územního obvodu s rozšířenou působností, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci kritické infrastruktury, dále zajišťovat nezbytnou péči v pracovních dnech od 6:45 do 16:00 hod.

Zákonní zástupci musí docházku předem telefonicky domluvit u správní manažerky Martiny Ambrožové na telefonu +420 731 406 106