Informace k provozu školy do 22. 1. 2021 – beze změn

Ode dne 4. 1. 2021 budou ve škole uplatňována opatření stupně 5 dle opatření PES pro oblast školství 

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Žákům vyšších ročníků prvního stupně ZŠ pouze za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazení do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (týká  se pouze třídy Montessori).

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který rodiče uvidí prostřednictvím Edookitu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Distanční rozvrh s rozvržením výukových bloků uvidí rodiče prostřednictvím Edookitu.

 

POVINNOSTI PŘI PREZENČNÍ VÝUCE

Aby se omezil kontakt žáků z jiných tříd, budou na budovách rozděleny vstupy, kterými budou žáci přicházet do školy.

  • Na budově Průchodní, bude 1. ročník vstupovat do budovy přes vchod Hvězdárny, tak jak byli zvyklí před nouzovým stavem. 2. ročník bude vstupovat vchodem hlavním.
  • Na budově B. Němcové, bude 1. ročník vstupovat do budovy hlavním vchodem, 2. ročník a třída Montessori vedlejším vchodem z ulice (u jídelny).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a to i při výuce. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Budeme se snažit, pokud nám to počasí dovolí, zařazovat do výuky pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Od pondělí 4. 1. 2021 bude družina v provozu pro žáky 1. a 2. ročníku. Ranní provoz bude od 6:00 do 7:50 hod., je nutné přijít nejpozději do 7:30 hod. Odpolední provoz pak po skončení vyučování do 16:00 hod., pro přihlášené děti. Ve školní družině budou homogenní skupiny podle jednotlivých tříd.

 

MOŽNOSTI PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Od 4. 1. 2021 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. Učitelé mohou žáky nebo zákonné zástupce kontaktovat ve věci svolání konzultace. Obdobně mohou rodiče požádat o tyto konzultace příslušné učitele.

Po dobu distanční výuky je možné požádat o zapůjčení notebooku od školy. Žádat můžete prostřednictvím třídních učitelů nebo na e-mail: skola@zsjesenik.cz. Poté budete vyzváni k podepsání zápůjční smlouvy a převzetí notebooku na budově Nábřežní. Přednostně budou zařízení poskytnuta žákům ohroženým školním neúspěchem.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Pro žáky nadále distančně vzdělávané (3. – 9. ročník) budou od 4. 1. 2021 v provozu školní jídelny na budově Boženy Němcové a Průchodní s možností odběru dotované stravy do jídlonosičů. V jídelně na B. Němcové si mohou jídlo odebrat pouze žáci běžně vzdělávání na této budově. Ostatní žáci běžně vzdělávání na pracovištích Průchodní a Nábřežní si mohou obědy odebrat v jídelně na Průchodní.

  • Stravování žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat v příslušné jídelně po skončení vyučování
  • Pro ostatní žáky bude výdej obědů od 12:30 do 13:30 do vlastních jídlonosičů.

V případě zájmu o odběr je nutné obědy na jednotlivé dny nahlásit přes portál www.strava.cz předchozí pracovní den nejpozději do 13:30.

 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ IZS

Při pracovišti Průchodní bude ZŠ Jeseník pro žáky z územního obvodu s rozšířenou působností, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci kritické infrastruktury, dále zajišťovat nezbytnou péči v pracovních dnech od 6:45 do 16:00 hod.

Zákonní zástupci musí docházku předem telefonicky domluvit u správní manažerky Martiny Ambrožové na telefonu +420 731 406 106