INFORMACE K ORGANIZACI SAMOSTUDIA

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a souvisejícího uzavření přímé účasti žáků na vzdělávání, informujeme zákonné zástupce a žáky o možnosti využití dobrovolného distančního vzdělávání. 

Oproti mnohým školám se těšíme výhodě komplexního a funkčního komunikačního nástroje. Pro předávání informací a vzdělávacích materiálů v době nouzového stavu využijeme stávající elektronický komunikační systém školy – Edookit.  Touto cestou budou žákům jednotlivými vyučujícími zasílány materiály k samostudiu a procvičování učiva. V případě potřeby konzultace je možné zprávou kontaktovat daného vyučujícího. S ohledem na množství požadavků pak jednotliví vyučující zareagují v co možná nejkratší době. Prostřednictvím tohoto systému se mohou zákonní zástupci (bez přítomnosti žáků) domluvit s učiteli na individuální konzultaci a předání materiálů. Pro rodiče a žáky připravujeme také možnost konzultace videohovorem prostřednictvím služby Hangouts Meet. O případné možnosti budete informováni příslušnými vyučujícími.

Učitel může zaslat – nejčastěji v pondělí příslušného týdne – studijní materiály v rozsahu požadavků jednoho (daného) pracovního týdne.

Žáci během týdne zpracují požadavky, které v případě potřeby mohou prostřednictvím zprávy v Edookitu zaslat vyučujícímu ke kontrole.

Celou situaci chceme vnímat jako příležitost a výzvu pro vedení školy, učitele, žáky i rodiče. Je to výzva k využití informačních technologií ve výuce, výzva ke kreativitě a spolupráci školy a rodiny. Ať tedy v této výzvě obstojíme.

Za vedení školy

Dominik Liberda – ředitel školy