Hudební program s O. Tichým

Tento týden se vybrané třídy 1. i 2. stupně zúčastnily pod názvem Hudební výchova napříč předměty. Děti si vyzkoušely hru na netradiční hudební nástroje, společně vytvářely jednotný rytmus hrou na tělo. Celá hodina probíhala beze slov, jen za pomocí gest, což bylo pro některé dost náročné, ale všichni jsme se z nové zkušenosti těšili a hodina nás bavila. Děkujeme panu Ondřeji Tichému.