Hello everyone! Aneb zlepšujeme se v angličtině

Naše škola se v aktuálním školním roce může pyšnit obohacením výuky anglického jazyka rodilým mluvčím. Naše pedagogické řady díky projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II vždy jednou týdně rozšířil Ben Woodward z Nového Zélandu a věříme, že tomu tak bude i v příštích letech. Ben se účastnil a vedl nejen hodiny anglického jazyka, ale angličtinou a dalšími kulturními prvky přispíval také například v hodinách hudební a tělesné výchovy.

A pak … přišel koronavirus. A byť se naše škola nenechala vykolejit náhlou změnou situace a rychle se teleportovala do online prostředí, než se vychytaly tzv. všechny mouchy, musel si Ben dát nedobrovolně od výuky na chvíli pauzu. Nyní jsou ale hodiny s Benem zpět v online podobě! A žáci II. stupně tak mohou být opět v kontaktu s rodilým mluvčím a zdokonalovat se.

Při výuce cizího jazyka je kontakt s rodilým mluvčím nesmírně přínosnou součástí, která nejen žáky, ale také učitele posouvá neustále dopředu. Pro žáky je komunikace s Benem v jejich studiu jazyka obrovskou motivací. Zároveň si ověřují své schopnosti dorozumět se s cizincem, a to hravou formou. V neposlední řadě mají možnost se dozvědět i něco nového a zajímavého o Novém Zélandu, jeho kulturních zvycích a odlišnostech a každodenním životě, což prohlubuje mezipředmětové vztahy.

I přes současný (nejen koronavirový) boom moderních technologií, překladačů a online výukových aplikací, je „osobní“ kontakt s cizím jazykem stále tou nejefektivnější formou výuky, a my jsme rádi, že jsme takovou možnost mohli našim žákům zprostředkovat nejen prezenčně, ale i distančně. What about you? Do you speak English?