DOTAZNÍK – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Už jste vyplnili dotazník ohledně ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU? Pokud ne, stále máte možnost se zapojit a vyjádřit Váš názor na danou problematiku.

Na konci roku zpravidla nastává doba hodnocení, rekapitulování, ohlédnutí se za uplynulým obdobím a čas vizí do dalších let. Jedním z hlavních dokumentů naší školy je Školní vzdělávací plán (ŠVP) s názvem Škola pro život, kterým se už od začátku školního roku intenzivně zabýváme, řešíme jeho stávající stav, ale hlavně jeho směřování do budoucna s ohledem na proměnu současného světa a jeho nároků na vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Revizi a změnu Rámcových vzdělávacích plánů chystá i MŠMT – tzv. Strategie 2030+. Velmi by nás zajímal také Váš názor na danou problematiku. Prosíme Vás tedy o vyplnění krátkého dotazníku. K dispozici bude do konce ledna 2020.

DOTAZNÍK

Předem děkujeme za spolupráci.
Jana Zlámalová (koordinátorka ŠVP)