Dny otevřených dveří MŠ

Ve dnech 6. až 27. 2. 2019 se na naší škole ZŠ Jeseník, p. Průchodní, uskutečnily Dny otevřených dveří mateřským školám. Budoucím prvňáčkům se u nás v 1. třídách moc líbilo a už se všichni těšíme, až se znovu setkáme na Zápise do 1. tříd, který letos proběhne dne 11. 4. 2019. Také paní učitelky Mrosková a Václavková se v měsíci únoru zúčastnily Besedy o školní zralosti v MŠ Diettersdorfova, kde spolu s dětským psychologem, učiteli MŠ a rodiči diskutovali na téma školní zralost dítěte, odklad školní docházky a zápis dětí do 1. ročníku.
Jako každým rokem beseda probíhala v příjemné atmosféře a stále se těší velké oblibě u rodičů.

Zapsala Zdeňka Mrosková