DEN  ZEMĚ  VE  SMETANOVÝCH  SADECH

Smetanovy sady se 24. dubna proměnily v jednu velkou zábavnou učebnu. Své stánky po parku rozesely různé jesenické organizace, které mají vztah k přírodě a životnímu prostředí. Děti ze základních a mateřských škol se na mnoha stanovištích vzdělávaly formou zážitkového přírodního programu. Součástí byla také ukázka práce záchranářů a hasičů, ekologické soutěže a tvoření, sportovní jízdy na koloběžkách ve volném terénu s průvodci.
Počasí nám přálo a děti si z úspěšné akce odnášely spoustu námětů, jak mohou po celý rok přispívat k ochraně našeho okolního prostředí.
M.Kováčová