Den Země

Každý den má někdo svátek a také naše planeta Země slaví. My jsme si povídali o tom, jak jí můžeme popřát.  To, že ve škole  i doma třídíme odpad je již zcela běžné, úklid okolí domu, školy, zahrady už tak běžnou činností není. 

Jako první krok jsme se rozhodli vysbírat z naší školní zahrady a okolí odpadky. Sami jsme byli překvapeni, kolik odpadků se na takovém kousku našlo. 

Druhým krokem byl úklid kolem nádob na tříděný odpad u naší školy. Zametení  skleněných střepů, kousků papírů a plastů, které vypadly z kontejnerů při jejich svozu.

Třetím krokem ke krásnější  planetě byla úprava záhonku u školního altánku. Vyhrabávání  starých rostlin, zafoukaného listí, ale i zastřižení keřů, vyrytí nadbytečných rostlin a následné dosazení nových kosatců. 

Posledním úkolem bylo přesazení  části květin z naší školy a nasazení semínek a cibulek v oddělení ŠD . Sledovat jejich růst a péče o ně je naším dlouhodobým úkolem.

Jsem ráda, že děti tyto činnosti prováděly s ochotou a nadšením.

Vychovatelka ŠD III. Odd. na BN – Gabriela  Žáková