Den otevřených dveří na 1. stupni, aneb pojďte s námi do školy!

V úterý 26. února jsme na naší škole, odpoledne a v podvečer, otevřeli dveře všem, kteří měli zájem nasát atmosféru dnešní školy. Prohlédnout si učebny informatiky, výtvarné a keramické dílny, kuchyňku, tělocvičny, kmenové třídy, knihovnu. Vyzkoušet si pomůcky, výukové programy, počítače, zapojit se her deskových i do zápolení v tělocvičně, zabubnovat si, vyrobit si něco z keramiky, vyzkoušet si s dětmi namalovat obrázek vodovými barvami, také si upéct a hlavně ochutnat zdravé sušenky.

Navštívili nás naši bývalí žáci, ti současní dovedli své rodiče i prarodiče, pozadu nezůstali ani budoucí prvňáčci se svými rodiči. Hlavně rodiče byli příjemně
překvapeni, jak dnes škola vypadá, jaké má pomůcky pro výuku, vybavení, zkrátka jak se změnila za ty roky, co ji opustili.

Na zajištění akce se podíleli učitelé, asistenti i vychovatelé školy a také spousta našich žáků, kteří ochotně pomohli a předvedli, co všechno ve škole dělají. Za to jim patří velký dík a pochvala!
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se příští rok opět na viděnou!!

Milena Dobešová a Radka Burešová