BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Projektový den BEZPEČNĚ  PO  CHODNÍKU  probíhal v 1. – 3. ročníku. Napříč všemi předměty jsme se učili, jak se spolehlivě pohybovat v našem městě. Vyzkoušeli jsme si nové a rekonstruované chodníky na sídlišti 9. května, na ulicích B. Němcové, Vaškové a Dukelské. Mohli jsme sledovat budování dalších parkovacích míst, terénní úpravy včetně výsadby nových stromů. Poznali jsme, že oprava sídliště a přilehlých ulic pomůže ještě více zpříjemnit život v našem městě. Nejméně bezpečně jsme se cítili v prostoru křižovatky u hotelu Praděd, kde je po celý den hustý provoz. Věříme, že bezpečnost obyvatel města zvýší instalování semaforů nebo vybudování okruhu.
Dopravní tématika nás zajímá, dostali jsme návod, jak se bezpečně chovat na chodníku, na hřišti, při cestě autem, na silnici s přechodem i bez přechodu, na křižovatce. V projektu nechyběly ani dopravní značky, důležitá telefonní čísla, vybavení cyklisty a vybavení kola.