Beseda “Jak mluvit s dětmi o rizicích v kyberprostoru?”

Všichni jste srdečně zváni na besedu “Jak mluvit s dětmi o rizicích v kyberprostoru?”