Abraka muzika opět v Jeseníku

Jako každým rokem, tak i letos k nám 11. září zavítala Abraka muzika – interaktivní didaktické hudební divadlo s pořadem plným písniček, zábavy a poučení, zaměřeným na nejrůznější oblasti sociálního chování a mezilidských vztahů pod názvem Jak žijeme. Petr Novák si se svým týmem pro děti připravil zajímavou didaktickou stavebnici, zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. A tentokrát děti zapojily opravdu všechny smysly – zrak, sluch, čich, chuť i hmat. A jako každým rokem se muselo přidávat a dětem se vůbec nechtělo opustit sál divadla Petra Bezruče a odměnily účinkující zaslouženým potleskem.

Tak zase za rok, na shledanou, Abrako muziko!

Zdeňka Mrosková