Zápis proběhne elektronicky 1. – 7. 4. 2020

Vzhledem k mimořádným událostem bude probíhat bez motivační části.

Případné dotazy ohledně Zápisu zodpovíme na telefonním čísle +420 606 760 792

 

Zápis se týká:

Průběh zápisu:

 • K zápisu si vytisknete zde přiložené formuláře, nebo si je  vyzvednete v kanceláři školy v úřední hodiny: PO a ST od 9:00 do 12:00 hodin.
 • Vyplníte a pošlete zpět do školy do 7. 4. 2020:
 1. Poštou: obálku označte prosím zřetelně nápisem ZÁPIS,
 2. Osobně do schránky (pracoviště Nábřežní, přístup ke schránce z boku školy, z ul. Habrová) či kanceláře školy v úřední hodiny: obálku označte prosím zřetelně nápisem ZÁPIS,
 3. Datovou schránkou,
 4. Emailem: na adresu radka.buresova@zsjesenik.cz s uznávaným elektronickým podpisem.
 • Letošní zápis má jen jednu část:
  • Formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Po ukončení nouzového stavu očekávejte pozvánku k osobní návštěvě školy

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021:

 1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník.
 2. Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Jeseník, byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
 4. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.
 5. Rozdělení žáků do 1. ročníku na jednotlivá pracoviště prvního stupně je plně v kompetenci ředitele školy.

Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku s výukou Montessori pedagogiky:

 1. Absolvování většiny přípravných Setkání s Montym probíhajících od začátku kalendářního roku (upřesněno zde).
 2. Prokázaná zkušenost (zapojení) dítěte a rodičů v Montessori vzdělávání.
 3. Rozhodnutí losem mezi uchazeči o přijetí.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2020/2021

 • Ve školním roce 2020/2021 lze otevřít až čtyři první třídy a jednu třídu s Montessori pedagogikou. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy. Třída s Montessori pedagogikou přijme maximálně 20 dětí do prvního ročníku a bude doplněna zájemci o přestup. Přijetí na zvolené pracoviště je omezeno kapacitními a hygienickými omezeními na daných pracovištích.

Oznámení o přijetí:

 • Na adresu uvedenou v žádosti obdržíte dopis s registračním číslem dítěte (žadatele)
 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením na budovách školy – pracoviště Průchodní a Boženy Němcové – a na webových stránkách školy – zsjesenik.cz.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, budou uvedeni v seznamu pod jejich přiděleným registračním číslem zároveň s výsledkem řízení u každého z nich.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebude rozesíláno poštou.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, vyplní žádost o odklad školní docházky – Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Zákonný zástupce rovněž vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Žádosti doručíte do školy do 7. 4. 2020 – možnosti doručení jsou popsány výše
 • Pokud máte doporučení k odkladu z PPP vyřízené před datem 7. 4. 2020, pak jej přiložte k vyplněným formulářům
 • Pokud nemáte doporučení k odkladu z PPP vyřízené, objednejte se k posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučení dodejte do školy nejpozději do 31. 5. 2020

Upozornění: Vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu a přerušení činnosti školských poradenských zařízení předpokládáme prodloužení správního řízení.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

  • Zákonný zástupce, vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy – Žádost o přijetí do přípravné třídy
  • Zákonný zástupce rovněž vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • K zápisu si vytisknete zde přiložené formuláře, nebo si je  vyzvednete v kanceláři školy v úřední hodiny: PO a ST od 9:00 do 12:00 hodin.
  • Vyplníte formulář a odevzdáte nebo pošlete zpět do školy, podle instrukcí výše a do 7. 4. 2020
  • Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a praktického (odborného) lékaře, následně se tedy objednáte do PPP nebo SPC a k praktickému lékaři dítěte – vyřídíte si doporučení, které doručíte nejpozději do 31. 5. 2020 zpět do školy.

Upozornění: Vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu a přerušení činnosti školských poradenských zařízení předpokládáme prodloužení správního řízení.

Bližší informace o organizaci výuky v přípravné třídě a průběhu zápisu naleznete v tomto odkazu: Přípravná třída

Případné další dotazy ohledně Přípravné třídy zodpovíme na telefonním čísle 724 391 270 (v úterý 9.00 – 10.00 a ve středu 15.30 – 16.30).