ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE od 6. 4. do 20. 4. 2021 distančním způsobem

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

Všechny potřebné žádosti si stáhnete níže (žádosti budou zveřejněny 30. 3. 2021) a doručíte jedním ze způsobů:

 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: skola@zsjesenik.cz,
 • poštou na adresu: Základní škola Jeseník, příspěvková organizace, Nábřežní 28/413, Jeseník, 790 01 (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním na sekretariátu školy na Nábřežní (v úředních hodinách školy).

Zápis se týká:

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci mají možnost zažádat o odklad povinné školní docházky

Nejdříve a to do data 20. 4. 2021 doloží zákonní zástupci Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

Nejpozději do 31. 5. 2021 doručí zákonní zástupci Žádost o odklad povinné školní docházky spolu s  doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučením odborného lékaře či klinického psychologa jedním z výše uvedených způsobů doručení.

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky a mají zájem o Přípravnou třídu doloží NAVÍC žádost o přijetí do přípravné třídy Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

Přijetí do přípravné třídy

Zákonní zástupci mají možnost zažádat o přijetí do přípravné třídy od 6. 4. 2021 do 31. 5. 2021. V případě udělení odkladu povinné školní docházky mají přednost před ostatními uchazeči. Více o přípravné třídě čtěte zde. V případě zájmu vyplní zákonní zástupci Žádost o přijetí do přípravné třídy a doručí škole jedním z výše uvedených způsobů.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022:

 1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Jeseník.
 2. Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Jeseník, byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.
 4. Pokud nebude možno rozhodnout dle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem.
 5. Rozdělení žáků do 1. ročníku na jednotlivá pracoviště prvního stupně je plně v kompetenci ředitele školy.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2021/2022

 • Ve školním roce 2021/2022 lze otevřít až čtyři první třídy a jednu třídu s Montessori pedagogikou. Žáci budou přijímáni do celkové kapacity školy. Třída s Montessori pedagogikou přijme maximálně 12 dětí do prvního ročníku viz. kritéria přijetí do Montessori třídy.
 • Přijetí na zvolené pracoviště je podmíněno kapacitními a hygienickými omezeními na jednotlivých pracovištích.