Vedoucí pracoviště: Mgr. Magdalena Bendová magdalena.bendova@zsjesenik.cz

 

Výchovný poradce: 

Nábřežní: Mgr. Libuše Janečková   libuse.janeckova@zsjesenik.cz

Božena Němcová: RNDr. Miloslava Holubová   miloslava.holubova@zsjesenik.cz

Průchodní: PaedDr. Zdeňka Mrosková   zdenka.mroskova@zsjesenik.cz

 

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Kozlová  jana.kozlova@zsjesenik.cz (1. stupeň)

Mgr. Romana Grosičová   romana.grosicova@zsjesenik.cz (2. stupeň)

 

Spolupracující školní psycholog:

Monika Knotková   monika.knotkova@zsjesenik.cz

Více o činnosti šklolního psychologa čtěte ZDE.

Kariérový poradce:

V jednání, od školního roku 2019/2020.