Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 je záležitostí, pro kterou je nutná úprava běžných pravidel pro hodnocení. Základní škola Jeseník vychází z úprav předložených ve vyhlášce č.211/2020 a dle jejího znění stanoví žákům sumativní hodnocení za druhé pololetí. Výsledné známky budou navrženy do 12. 6. 2020. Jsme si vědomi, že toto hodnocení bude mít omezenou výpovědní hodnotu a proto budou během června nabízeny individuální konzultace ve složení žák, učitel, rodič, při kterých bude prostor pro formativní aspekty hodnocení. Pro zajištění maximálního individuálního rozvoje žáků bude školou doporučen a nabídnut také návod pro sebehodnocení.

Hodnocení žáků Základní školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Škola bude postupovat podle VYHLÁŠKY č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): §1

Hodnocení žáků

  • (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
 a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • (2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.