Projekt „Ekologický impuls základní škole a městu Jeseník“ je realizován za finanční podpory dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019.