Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žádost o vrácení poměrné částky úplaty na ŠD a ŠK

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o přijetí 5letých pokud dovrší 6 let do 31.12.2020

Žádost o přijetí 5letých pokud dovrší 6 let po 31.12.2020

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 3 a více dní

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění z Tv + příloha

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o individuální vzdělávaní

Žádost o opakování ročníku z vážných zdrav. důvodů

Žádost o opakování ročníku po splnění PŠD

Žádost o přestup

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o podávání medikace