ZIMNÍ SPORTOVNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY

Od středy 14. do pátku 16. 2. 2018 se celkem 67 žáků z pátých tříd prohánělo na lyžích na svahu Ramzové R-3 pod vedením instruktorů z řad pedagogů naší školy (Vilém Otruba, Svatopluk Sekanina, Hana Sedláková, Alice Pecinová a pan ředitel školy Dominik Liberda). A jako každý rok nám vypomáhala i instruktorka paní Zdena Pěkná z SVČ DUHA, za což jí děkujeme.

Počasí nám docela přálo, sněhové podmínky vzhledem k letošní zimě byly vcelku kvalitní a tak jsme se mohli krásně vydovádět. Sportovní aktivity určitě splnily svůj účel, neboť v pátek sjeli krásnými obloučky sjezdovku i žáci, kteří stáli na lyžích poprvé. Poslední den jsme uspořádali pro většinu zdatných lyžařů náročný slalom s motem: „Umíme to jako Ester“. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků se v pátek 23. 2. ujali zástupci Školního parlamentu naší školy (na obou budovách Průchodní a B. Němcové)), kteří předali všem účastníkům zimních radovánek Pamětní list a malý dáreček na památku.

Ani skupinka nelyžařů pod vedením paní učitelky Bartuňkové a pana vychovatele Hlavačky nezahálela. Příhodné zimní podmínky využili k procházkám, koulování a dovádění na sněhu, ale nezůstalo jen u dovádění. Jeden den páťáci využili kluziště v Lázních Jeseník, kde se zdokonalovali v bruslení a to někteří se na brusle postavili poprvé. Páteční den byl ve znamení bobování spojený s výletem na Ramzovou.

Třídenní pobyt na zdravém vzduchu byl skvělým zpestřením začátku 2. pololetí a naši žáci byli velmi spokojeni.