„Zastavte se na radu, jak se zbavit odpadu“

„Zastavte se na radu, jak se zbavit odpadu“.

Tak zněl název akce, kterou zorganizovaly technické služby Jeseník spolu s firmou Elektrowin pro naše žáky ve středu 9. září 2015. Sběrný dvůr na Březinově ulici navštívili žáci 2. AB, 3. AB, 4. AB a 5. AB ze ZŠ Jeseník, kde shlédli naučný program. Děti si měly za úkol donést nějaký drobný starý nefunkční elektrospotřebič, který nejdříve odevzdaly do připraveného koše a za to si mohly vybrat drobnou odměnu. Potom jsme  všichni společně prošli třemi naukovými stanovišti. Na prvních dvou se žáci dověděli, kde se odevzdávají ektrospotřebiče, nebezpečný odpad, papír, plasty, oděvy a bioodpad. Také jsme viděli, co se s vytříděným odpadem děje a to nejdůležitější, proč je třeba odpad třídit. Třetí stanoviště bylo pro všechny nejzajímavější a nejzábavnější. Děti si zahrály hry na dané téma a luštily křížovku. Všechny byly odměněny drobnými dárky a sladkou odměnou.

Protože se akce konala za provozu, viděli jsme i příjezdy aut s odpadem, který do sběrného dvora dovezli občané.

Iveta Bartuňková