ZÁŘÍ A ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE

3. září jsme přivítali nový školní rok. Někdo se těšil více, někdo méně. Ale všichni se chtěli potkávat s kamarády, které jsme neviděli tak dlouho. U nás hned nastaly malé změny, tři oddělení měnily své pozice, ze ŠD B. Němcové přešla pro nás děti nová vychovatelka paní Dana Spáčilová. Své přízemní oddělení opustila vychovatelka Kamilka Machalová, která šla do druhého patra, a nakonec z druhého patra šly starší děti do nově zřízeného oddělení v ateliéru.

První, s čím jsme se museli seznámit, byla bezpečnost při činnostech, které na nás čekaly v průběhu celého školního roku.

Hned v polovině měsíce začaly pracovat kroužky – sportovní hry pro malé, sportovky pro větší, míčové hry, zpívání pro radost, keramika, šikovné ruce. Počasí k nám bylo velice příznivé, dá se říct, že se nám léto přehouplo do září, aniž bychom si všimli. Pár dnů zazlobilo, a pak jsme vesele pokračovali v činnostech venku. Ve školní družince máme svůj plán činností, které plníme průběžně. Velká legrace určitě nastala, když jsme měli namalovat svého kamaráda. Také děti v menším oddělení s nadšením tiskaly bramborovými razítky, kreslily veverky čiperky, draky, obkreslovaly listy. Při společenských hrách jsme navazovali nová přátelství, bylo veselo.  A už jsme vklouzli do kolotoče různých činností. Někteří využívali prostor areálu školy, další chodili do Smetanových sadů. Nacvičovali jsme taneční kreace, stavěli živou pyramidu, skákali přes gumu, probíhali točícím lanem, skákali přes švihadlo, hráli fotbal. Ve sportovních kroužcích jsme se vyřádili, rychlá vybíjená, opičí dráha, houpání na laně a kruzích, míčové hry. A to jsme zatím zkusili opravdu málo, daleko více aktivit nás teprve čeká.

Také jsme při pozorování přírody narazili na větší výskyt sarančat a koníků, velké množství berušek, lišejníky na kůře stromů, sbírali listy stromů, přírodniny, pojmenovávali je a vytvářeli z nich výtvory.

V říjnu si počasí pokračovalo v začatém stylu, sluníčko, krásně a teplo. Po areálu jsme pobíhali v tričkách. Dalšími aktivitami, které jsme si vyzkoušeli, bylo kreslení na podložkách, gumičkování. Ve školní jídelně, kde nám to občas nejde, co se týká klidu, jsme se snad malinko posunuli dál.

Vyvrcholením našeho úsilí a práce ve ŠD za toto období bylo určitě Dýňování. Této akce se zúčastnila hromada rodičů, všichni pracovali na tom, aby jejich dýně byla ta nejhezčí a přitom si užili příjemně strávené odpoledne.

Za nás všechny ze školní družinky zprávičku sepsala vychovatelka Jaroslava Klosowská