ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

A je to tady. Nedávno jsme vydali pololetní vysvědčení našim žákům a už jsme přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 4.února se konal zápis do 1. ročníku na ZŠ Jeseník. K zápisu se dostavilo celkem 115 dětí, z toho 60 na Průchodní a 55 na Boženy Němcové. Sledovali jsme u dětí, zda zvládnou splnit samostatně některé úkoly zaměřené na hrubou a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, matematickou představivost, vyjadřování a slovní zásobu, samostatnost a společenské chování.

Letošní zápis bohužel potvrdil trend posledních let – roste procento dětí s vadou řeči, nesoustředěností a sníženými motorickými dovednostmi. Téměř 50% dětí dnes neumí řádně mluvit a jsou málo pohyblivé. Jelikož i každoročně narůstá procento žádostí o odklad povinné školní docházky, chceme těmto dětem nabídnout možnost navštěvovat přípravnou třídu.

Doporučení rodičům: „Více si s dětmi povídejte, dohlédněte na to, aby smysluplně trávily volný čas a rozvíjejte jejich pohybové dovednosti“.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku se bude konat 10. 2. ve 13.30 hod na Průchodní ve třídě II.A.

Poděkování závěrem patří žákům 4. ročníku BN a děvčatům 6. a 9. ročníku, kteří pomáhali se zdárným průběhem zápisu na obou budovách. Na Průchodní se pohybovaly tři veselé „kočičky“ Kristýna Vetešníková, Adéla Čujová a Valerie Hofmannová, které svým veselým vzezřením působily velmi příjemně na malé školáčky.