Zápis k povinné školní docházce

Na základě školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 se mění termín zápisů k povinné školní docházce.

Termín je nově stanoven od 1. dubna do 30. dubna.

Na naší škole proběhne zápis v úterý 11. dubna od 14:00 – 17:00 hod.

Dále se s účinností od 1. 1. 2017 mění i termín, ve kterém zákonný zástupce dítěte může požádat o odklad povinné školní docházky. Nově je potřeba podat žádost v době zápisu – tedy do 30. dubna, nikoliv do 31. května.

 

Podrobnější informace k organizaci a průběhu zápisu budou včas uveřejněny.

 

Mgr. Svatopluk Sekanina, ředitel školy