Zápis do prvních tříd a klíče do Školštejna

Zápis do prvních tříd se stal pro rodiče a děti zároveň hezkou motivací do nové rodinné etapy.

Vedle nezbytné administrativy si naši předškoláci prošli také různé úkoly a stanoviště. Například na Boženě Němcové se hned rodiče a děti u vchodu setkali s bílou paní a dalšími hradními postavami. Ty je uvedly do hradních prostor školy, kde spolu procházeli jednu třídu za druhou až k padacímu mostu, který je uvedl do hlavní síně s úkoly. Skrze jejich plnění za doprovodu některé z paní učitelek došli až k truhlici s klíči.

Každý předškolák tak již vlastní symbolický klíček ke škole a my jsme rádi, že tyto děti budeme v pomyslných hradbách školy od září střežit a doprovázet do nové doby. Chceme aby v ní obstáli se všemi kompetencemi, vědomostmi a ctnostmi. K tomuto tématu pro ně a rodiče připravujeme taky sbližovací příměstský tábor Přes hradby školy  v termínu 6.-10.8. 2018.

Pokud někdo nestihl nebo opomněl tento zápis, náhradní termín je stanoven na čtvrtek 19. 4. v čase 14:00-16:00.

Král Školštejna – ředitel ZŠ Dominik Liberda