Zápis do 1. třídy – rozhodnutí o přijetí

Ředitel Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace na základě žádosti zákonných zástupců ze dne 4. 2. 2016 a 10. 2. 2016, na základě ustanovení §165, odst. 2, písm. e) a v přímé souvislosti s ust. §46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
ROZHODL
o PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
u níže uvedených uchazečů (pod jim přidělenými registračními čísly)
PR 001 PR 002 PR 003 PR 004 PR 005 PR 006 PR 007 PR 008
PR 009 PR 010 PR 011 PR 012 PR 013 PR 014 PR 015 PR 016
PR 018 PR 019 PR 020 PR 021 PR 022 PR 023 PR 024 PR 025
PR 026 PR 027 PR 028 PR 029 PR 030 PR 031 PR 032 PR 033
PR 034 PR 035 PR 036 PR 037 PR 038 PR 039 PR 040 PR 041
PR 042 PR 043 PR 044 PR 045 PR 046 PR 047 PR 048 PR 049
PR 050 PR 051 PR 052 PR 053 PR 054 PR 055 PR 056 PR 057
PR 058 PR 059 PR 060
BN 001 BN 002 BN 003 BN 004 BN 005 BN 006 BN 007 BN 008
BN 009 BN 010 BN 011 BN 012 BN 013 BN 014 BN 015 BN 016
BN 017 BN 018 BN 019 BN 020 BN 021 BN 022 BN 023 BN 024
BN 025 BN 026 BN 027 BN 028 BN 029 BN 030 BN 031 BN 032
BN 033 BN 034 BN 035 BN 036 BN 037 BN 038 BN 039 BN 040
BN 041 BN 043 BN 044 BN 045 BN 046 BN 047 BN 048 BN 049
BN 050 BN 051 BN 052 BN 053 BN 054 BN 055 BN 056 BN 057
BN 058
Odůvodnění:
Při zápisu výše uvedených uchazečů bylo zjištěno, že splňují podmínky předpokládané §36, odst. 1,2,3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) a mohou být proto přijati  základnímu vzdělávání, tedy do 1. ročníku Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace.
Datum zveřejnění 10. 2. 2016 Mgr. Svatopluk Sekanina, ředitel školy