VZPOMÍNKA

Když se osobně setkáme se smrtí někoho velmi blízkého, mnozí si uvědomíme, jak málo jsme na tento okamžik připraveni. Smrt chápeme jako synonymum konce a nenávratna,  uklidňujeme se myšlenkou, že duše přijde do nebe a nabyde věčného klidu a spásy.

Tyto   filosoficko-náboženské úvahy vyplynuly kvůli člověku,  který nám byl velmi blízký a s jehož smrtí se budeme těžce vyrovnávat.  Včera, 10.3. ve večerních hodinách, podlehla zákeřné nemoci  Iva Činčalová,  naše drahá kolegyně  a výborná učitelka. Bude nám moc chybět.

V našich myslích  stále bude znít její zpěv a smích .

Vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast její rodině.

Za  kolektiv  ZŠ Jeseník Jana Zlámalová