Angličtináři na Maltě

Ve dnech 18. 10. – 1. 11. 2015 se sedm učitelů anglického jazyka ze ZŠ Jeseník zúčastnilo jazykového pobytu, v rámci Výzvy 56 OPVK, na Maltě. Cílem pobytu bylo zvýšení jazykové úrovně a poznání kultury i historie Malty. Výuka probíhala pod vedením zkušených lektorů v několika různých úrovních. Jednotlivých kurzů se účastnili studenti z různých zemí a odlišných profesí. Pedagogové měli možnost využít anglického jazyka nejen při studiu, ale i v běžné konverzaci. Kurz byl ukončen získáním certifikátu. V rámci volnočasových aktivit se učitelé snažili poznat přírodní krásy i kulturní památky Malty. Všechny získané poznatky a zkušenosti se budou učitelé snažit využít ve své další pedagogické praxi.