Výuka dějepisu v jesenickém archivu

K Mezinárodnímu dni archivů uspořádal Státní okresní archiv v Jeseníku komentovanou prohlídku výstavy Zrození Československa na Jesenicku 1918 – 1920.
Využili jsme tuto nabídku a hodinu dějepisu jsme strávili s žáky VIII. B v pátek 8. 6. ve výstavním sále archivu. Právě probíráme události spojené s první světovou válkou a vznik Československa. Ale v našem regionu byla situace na konci války jiná, ne všichni zrod nového státu vítali s nadšením. Archivář Květoslav Growka poutavě vyložil historické období vzniku republiky a poukázal na složitost vzhledem k převažující německé menšině. Žáci si prohlédli panely s dobovými fotografiemi a vystavené kroniky. Vítězové malého kvízu si odnesli kopii papírové dvacetikoruny, za kterou by si mohli něco koupit v roce 1918.