VYSVĚDČENÍ JE TŘEBA OSLAVIT

Vysvědčení za 1. pololetí jsme slavili každý třídní kolektiv po svém. Oblíbeným sportem, zábavným vzděláváním, kulturou, besedou nad knihami nebo dalšími rozmanitými aktivitami. Někteří si nenechali ujít celorepublikovou soutěž O Priessnitzův dortík, kterou již 14. rokem v Kongresovém sále v lázních pořádá SŠ gastronomie a farmářství. Mohli jsme obdivovat přímo při práci 13 soutěžících mladých cukrářů a formou ankety hodnotit jejich vystavené dorty, perníky, zákusky a palačinky. Soutěž se nám moc líbila, všechno bylo prodchnuto slavnostní atmosférou. Inspirovali jsme se k pečení sladkých dobrot za pomoci rodičů či prarodičů a to nejen o pololetních prázdninách.
Byly na vysvědčení samé jedničky nebo nějaká dvojka? Je ten pravý čas se zamyslet, jak pracujeme, co zlepšit, kde přidat, protože do hlavních prázdnin máme ještě půl roku před sebou. Proto, hurá, do 2. pololetí a hodně úspěchů.:-)

Marie Kováčová