Vystoupení v MŠ Jiráskova

Děti z hudebně dramatického kroužku na BN a děti z II. C vystoupily ve středu 25. 4. V mateřské škole Jiráskova pro své mladší kamarády s pásmem písniček, povídání o jaru a hádanek. Vystoupení našich dětí bylo mile přivítáno dětmi z MŠ, které byly velice šikovné a nejen že znaly odpovědi na naše hádanky, ale také s námi dokázaly zpívat písničky a doprovázet nás pohybem. Všem dětem z naší školy patří dík a už se těšíme na šikuly z Jiráskovy školky, až k nám přijdou do školy.

                                  Napsala tř. uč. II. C a vedoucí kroužku Romana Stúpalová