Výsledky náboru do třídy s programem SPORT+

Zveřejňujeme výsledky prvního a druhého kola náboru do šestých tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy – program SPORT+ .

Tabulka – přijatí Sport+

V tabulce jsou výsledky náboru s barevně vyznačenými přijatými uchazeči. Přijatí stávající žáci ZŠ Jeseník obdrží od třídních učitelů přihlášku, kterou je nutno odevzdat zpět třídnímu učiteli nebo na sekretariát školy do pátku 1. 6. 2018. Ostatní uchazeče přímo zkontaktujeme. V případě, že žák nenastoupí do programu SPORT+, žádáme rodiče o vyrozumění do 1. 6. 2018 emailem nebo podepsaným dopisem na sekretariát školy.

Nepřijatí uchazeči mají možnost se proti tomuto rozhodnutí písemně odvolat do 1.6. 2018.