Výsledky náboru do sportovní třídy – 1. kolo

Po prvním kole byly pod registračními čísly přijati následující žáci.

47 59 11 9
32 41 6 2
37 54 15 28
31 73 1 30
8

Po uskutečnění 2. kola a na základě výsledků obou kol, bude následující seznam doplněn o dalších maximálně 6 žáků.