1. a 2. března 2018 vyhlašuji volný den na pracovišti Boženy Němcové

Vážení rodiče a milí žáci,

z organizačních důvodů – vzdělávání pedagogických pracovníků – vyhlašuji

pro žáky naší školy pracoviště B. Němcové

čtvrtek a pátek 1. a 2. 3. 2018

VOLNÝM DNEM.

Pozn.: V době volna zajistíme na pracovišti provoz školní družiny, účastníci si mohou prostřednictvím ŠD objednat také oběd v ceně 51 Kč.

V Jeseníku 13. 2. 2018

Mgr. Dominik Liberda, Váš ředitel školy