Volby do školské rady

Listina kandidátů

navržených oprávněnými osobami zákonnými zástupci žáků pro

VOLBY do Školské rady

ZÁKLADNÍ ŠKOLY JESENÍK, příspěvkové organizace

termín voleb:   9. 3. 2016    700 – 900 a 11301600 

                        10. 3. 2016    700 – 900 a 11301600

 

     pracoviště Boženy Němcové

BLANDOVÁ Monika III. C
EXELOVÁ Zdenka II. C
CHURÁ Vítězslava IV. D
JAROŠOVÁ Silvie III. C
JOKLÍKOVÁ Naděžda III. A
KORIŤÁKOVÁ Radka IV. C
KOUŘIL Martin II. C
MEZULÁNIKOVÁ Leona V. E
POULÍČEK Martin VIII. B
ŽÁKOVÁ Gabriela V. D

pracoviště Průchodní

BRNKA Radek III. B
GATNEROVÁ Žaneta V. A
KASAL Ivo II. B
MALINEK Josef II. B
MRKVICA Petr I. A
PÁLENÍČKOVÁ Miroslava I. B
PLEVOVÁ Linda I. B
ŠVUB Jiří V. B
VAŠATKO Lukáš II. A

pracoviště Nábřežní

BAČÁK Jiří IV. A
DORNIČÁK Vít VI. A
KORIŤÁKOVÁ Radka IV. C
KUBALÁKOVÁ Edita II. A
OTRUBA Vilém V. D
PECINA Miroslav VII. B
POULÍČEK Martin VIII. B
ŘEHOVÁ Alena VI. B
ŠVUB Jiří V. B
ŠVUBOVÁ Yvona V. D

V Jeseníku 2. 3. 2016                  za přípravný výbor voleb Mgr. Svatopluk Sekanina

 

Pozn.:

1) za každého žáka hlasuje pouze JEDNA oprávněná osoba (jeden zákonný zástupce)

2) volí se tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební urny v přízemí jednotlivých pracovišť a v oddělení ŠD (hlasovací lístek obdrží zákonný zástupce prostřednictvím svého dítěte nebo při vstupu do školy)

3) na hlasovacím lístku mohou být označeni maximálně 3 kandidáti zaškrtnutím políčka před jménem kandidáta, jež má být zvolen. Je-li označen vyšší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný!!!

4) do školské rady budou za členy zvoleni celkem 3 kandidáti s nejvyšším získaným počtem hlasů po jednom z každého ze tří pracovišť školy