Vítání prvňáčků

Za krásného slunného rána panovala v areálu naší školy slavnostní atmosféra. Za chvíli byly všechny prostory plné žáků, rodičů a hostů.

Před školou postávaly hloučky rozesmátých dětí, které se nemohly dočkat, až jim opět po dvouměsíčních prázdninách pan školník školu otevře.

Po letním odpočinku si spolužáci mezi sebou a se svými učiteli měli toho tolik vyprávět.

Největší pozornost byla, jako každý rok, věnována našim novým prvňáčkům. Rodiče doprovodili své roztomilé děti do tělocvičny, kde byli všichni slavnostně uvítáni vedením města a školy. Sváteční chvíle obohatili pěkným pohádkovým programem již zkušení školáci z vyšších tříd. Prvňáčci pozorně sledovali a zasloužili si malé pohlazení v podobě medaile a dárkového balíčku.

Nově příchozích prvňáčků přišlo do třídy 1. A k paní učitelce Václavkové 27, do 1. B k paní učitelce Kováčové 26, do 1. C za paní učitelkou Drahoňovskou 23 a do 1. D k paní učitelce Uhříkové 23.

Přejeme všem našim žákům v novém školním roce hodně úspěchů a prvňáčkům navíc i to, aby si našli nové kamarády a chodili do školy rádi.

Děti přicházely do školy s úsměvem a věřme, že jim tento úsměv na tváři vydrží celý školní rok.:-)