Veselá věda na naší škole

Vážení rodiče,
naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít v školním roce 2016/2017 pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.  Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.
Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám. Přesné informace o času a místě konání kroužku budou uveřejněny v říjnu na webových stránkách Veselé vědy. Pokud chcete lépe poznat, jak kroužky fungují podívejte se na následující video a vyzkoušejte si jednoduchý pokus s dětmi doma.     Více informací na www.veselaveda.cz, kde je od září online přihláška i pro děti z naší školy.
Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod.“

Děkujeme

Vaše Veselá věda