Velký úspěch „malé výstavy“

Od úterý 24. 10. se jedna z tříd na ulici Nábřežní proměnila díky usilovné práci dvou paní učitelek v muzejní expozici nabízející pohled do minulého století.  Výstavu rozdělily do 4 sektorů – domácnost, sport, školství a vojenství. Hned po vstupu se návštěvníků ujali mladí průvodci v dobovém oblečení, aby podali zasvěcený výklad o tom, jak to u nás kdysi vypadalo.  Malé hospodyňky jako vystřižené z časopisu Květy ze 60. let 20. století ukázaly vybrané předměty, které nesměly chybět v žádné   typické české  kuchyni nebo obývacím pokoji – např. sifonovou láhev, kterou někteří považovali za příruční hasicí přístroj, hmoždíř na koření, žehličky na uhlíky nebo magnetofonový přehrávač. Lyžař Franta zase velmi bravurně osvětlil vývoj lyžařského vybavení a módy v průběhu 20. století.   Děvčata v pionýrském a svazáckém oblečení návštěvníkům mimo jiné přiblížily pomůcky (např. diaprojektor) a staré učebnice a atlasy používané ve škole v éře socialismu.  Perlou na závěr komentované prohlídky byly ukázky vojenské techniky, k níž měli chlapci ve vojenském oblečení  velmi odborný a interativní komentář.

Ten den byl jiný nejen vzhled třídy, ale většina žáků 2. stupně se minulé úterý stali hippisáky, vlasatými „máničkami“, tesilovými slušňáky nebo kráskami v minisukních.  Jedna z autorek výstavy se dokonce proměnila v prvorepublikovou  barovou tanečnici.

Velké díky patří všem, kteří ze svých rodinných nebo osobních sbírek zapůjčili exponáty pro naši výstavu a děkujeme touto cestou i Školnímu parlamentu pod vedením Alice Pecinové, která pomáhala s realizací a instalací výstavy.

Pokud máte zájem vypravit se s námi do minulosti, výstavu budete mít možnost zhlédnout ještě i ve čtvrtek 2. 11. v rámci Podzimních oslav a Dne otevřených dveří na Nábřežní.

Napsala: Jana Zlámalová, Romana Grosičová – autorky výstavy