Velikonoční tvoření v družině

Velikonoce, nejkrásnější svátky jara, nejsou pouze o pletení pomlázky, pečení mazanců, ale také o malování kraslic. No a do toho se s chutí pustily děti II. oddělení ŠD-I. C, II. D. Všichni v družince několik dnů pilně malovali, lepili a navlékali stužky. Pod jejich ručkama vznikaly nejrůznější výtvory. Ať už kytičkové, barevné, nebo mimoni (chlouba chlapců). Dokonce si své vajíčko namalovala i jedna z maminek, která nás do družiny přišla navštívit. Všem se tvoření moc líbilo a děti si pyšně své výrobky  odnášely domů. Určitě se jim na Velikonoční pondělí hodily.

Velikonoční tvoření v družině (2)

Velikonoční tvoření v družině (1)

Napsala Naděžda Petříková.