Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 13. prosince se uskutečnil již podruhé Vánoční jarmark, který naše škola pořádala společně se střediskem volného času DUHA v areálu na Průchodní. Obě pořádající strany nabízely k prodeji výrobky připravené dětmi – ve třídách spolu s třídními učiteli nebo vyučujícími výtvarné a pracovní výchovy nebo v zájmových kroužcích. Akce se zúčastnila také školní družina se svou nabídkou.
Velkým lákadlem pro všechny byla zajisté vystoupení všech tří budov školy a také bubny a flétničky z DUHY. Za budovu Boženy Němcové připravila paní učitelka Stúpalová s dětmi pásmo vánočních písniček a koled. Nábřežní se představila zpěvem s doprovodem pana učitele Hanulíka, který zahrál na kytaru. Dalším krásným vystoupením byl vánoční tanec děvčat z 8. třídy. Z budovy Průchodní zazpívaly děti s paní učitelkou Václavkovou pohádkové
písničky a paní Machalová v družině připravila vystoupení s písničkami a tancem.
Prodej výrobků a všechna vystoupení doprovodila také nabídka občerstvení v podobě vánočního punče, klobás, uzeného masa i párku v rohlíku.
Spousta prodaných výrobků a občerstvení svědčí o úspěšnosti akce, která všem zúčastněným určitě přispěla k naladění vánoční atmosféry.
Velké poděkování patří i panu Bandikovi, který sponzoroval akci vánočním stromečkem, taktéž panu Oprchalovi za zapůjčení stanu k prodeji, panu Tschulikovi za zapůjčení stanu a pomoc při postavení i rozebrání, paní Bartuňkové a Pavlíkové také za stany, paní Grygárkové a šesťákům za pomoc s prodejem.

Děkujeme všem, kteří nákupem přispěli dětem do pokladny Sdružení rodičů při naší škole.
Krásné a pohodové Vánoce všem!