Vánoční čas

Vážení rodiče, prarodiče a ostatní blízcí,

srdečně Vás zveme na Adventní jarmark, který se bude konat dne 5. 12. od 16 hod. v  prostorách areálu školy Průchodní. Akce je společná s volnočasovou organizací Duha, kde bude probíhat už od 15 hod. Mikulášské odpoledne.

Přijďte podpořit ŠD tím, že si zakoupíte výrobky, cukroví dětí z naší školy, školní družiny a  dokonce i rodičů (akce 25.11.). Občerstvení zajišťuje SVČ Duha.

Děti ze školy Průchodní, B. Němcové vystoupí s vánočním pásmem – písně, básně, koledy, tradice,… od 16hod.

Pozn.: (Děti, z  budovy B. Němcové budou v 15.15hod odcházet ze školy a ŠD za doprovodu pí. vychovatelky do ŠD na ulici Průchodní. V tento den, si prosím, vyzvedněte, své děti do 15.40 hod. Budova B. Němcové bude uzavřena.
Přijďte a užijte si s námi předvánoční atmosféru. Těšíme se na Vás.

Za organizátory školy kolektiv vychovatelů a učitelů.