Vánoce na Průchodce

Vánoční čas začínal i u nás pohádkou. Šípkovou Růženku v nastudování dětí z divadelního kroužku při školní družině pod vedením Dominiky Palzerové měly možnost v pátek 18.12. shlédnout všechny děti naší školy, přestože byla plánována pouze pro 1. a 2. ročníky. Pohádka se natolik líbila, že byla doporučena i starším dětem, které byly jejím provedením nadšeny. Snad právě proto, že v pohádkových rolích viděly své spolužáky.
V pondělí a úterý, poslední dva dny před vánočními prázdninami jsme na pracovišti Průchodní  prožili opravdu „vánočně“. Zábavné učení s vánoční tematikou a tvoření vánočních dárečků zvonilo ve všech třídách. Děti si povídaly o vánočních pranostikách a zvyklostech nejen ve třídě, ale i na besedě v Duze. Tam si také vyráběly jednoduchá přáníčka, vyzkoušely si válení a vykrajování těsta při pečení perníčků nebo si vyrobily svícny.
Čtvrté a páté ročníky zahájily vánoční činnost v tělocvičně vánočním turnajem ve vybíjené. První zápas zahájil  4. ročník pod vedením paní učitelky Bartuňkové. Děti hrály s plným nasazením a nadšením. Vyhrát mohla však jen jedna třída a to si vybojovala 4. B. Při dalším turnaji, pod dohledem paní Minářové, se utkali žáci 5. A proti 5. B třídě. Plné nasazení i zápal pro turnaj byl obrovský. Ti, co se nezúčastnili, tvořili publikum a velmi hlasitě povzbuzovali své spolužáky. Zápas byl napínavý do posledních minut. Prvenství obhájila třída 5. A. Vítězné třídy si vybojovaly sladkou vánočku a ostatní děti dostaly malé dárečky, které je určitě potěšily. To, že zvítězila 4. B a 5. A na radosti poraženým zas tolik neubralo, neboť všichni byli odměněni hezkým, novým prostředím právě zrekonstruované tělocvičny. Starší žáci, kteří nehráli vybíjenou, předčítali svým mladším kamarádům pohádky a texty s vůní Vánoc. První předvánoční den na Průchodní se vydařil. Úterní den už probíhaly besídky ve třídách, na kterých se ochutnávalo cukroví od maminek, rozdávaly se dárečky a na závěr jsme se všichni sešli na krátký program do sálu školy, ve kterém se aktivně zapojily téměř všechny třídy. A pak už hurá domů čekat na Ježíška!