Úžasný den páťáků aneb učíme pátý ročník na Nábřežní

Čtvrtek 10. 12. a pátek 11. 12. 2015 se stal pro děti z pátých tříd nezapomenutelným dnem jejich školní docházky. Ráno jsme se odebrali na druhý stupeň naší základní školy Jeseník, Nábřežní ul., kde nás již čekali pod vedením svých učitelů žáci druhého stupně. Naše děti se nejprve seznámily se svými staršími spolužáky, prostředím budovy druhého stupně a poté se ve skupinách vydaly do různých tříd, kde probíhala ukázková výuka pod vedením učitelů a jejich žáků.

Děti si vyzkoušely, jak se pracuje s kladivem, prováděly různá měření, seznámily se s ruskou azbukou, v tělocvičně viděly sportovní výkony starších spolužáků, měly možnost si zacvičit pod vedením paní učitelky, v učebně chemie jim žáci vyšších ročníků předvedli zajímavé pokusy a ve všech třídách byli naši páťáci aktivně zapojeni do výuky. Poznali nové spolužáky, prostředí druhého stupně a své budoucí učitele.

Za všechny děti i nás učitele děkujeme všem zúčastněným a celému druhému stupni za krásné okamžiky mezi vámi. Těšíme se brzy na další setkání.

Žáci a učitelé 5. ročníku

021 031