Upozornění

Obědy ve školní jídelně jsou určeny k přímé spotřebě, tj. jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování v době jejich pobytu ve škole (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Oběd do jídlonosičů bude vydán pouze první den nemoci!

(První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení – citace § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování).

 

Adriana Motyková, vedoucí výdejny stravy