UPOZORNĚNÍ! školní družina ve školním roce 2018/2019

Školní družina ve školním roce 2018/2019 BUDE K DISPOZICI VŠEM ŽÁKŮM 1. – 4. ROČNÍKŮ na obou budovách dle požadavků zákonných zástupců žáků. Žáci pátých tříd budou mít umožněn přístup až na základě dostupných prostorových kapacit družiny na dané budově. Podrobné  informace budou sděleny na začátku školního roku.