Učíme se v přírodě

Druhé třídy z „Boženky“ se vypravily učit místo do školních lavic do přírody. Vyšláply si do Lázní. Cestou proběhla hodina matematiky – počítání domů, tvoření slovních příkladů, hodina prvouky – poznávání šišek stromů, přírodnin a také hodina českého jazyka- hledání protikladných slov. Vše jsme pečlivě zaznamenávali do archu, který máme ve svých kouzelných sešitech. Nakonec, jako největší odměna, byla hodina pracovní výchovy – návštěva Muzea Lega! Tato hodina se nám líbila nejvíce. Postavili jsme pyramidy, domy, letadla a spoustu dalšího. Tešíme se na další takový den!