Učíme se v přírodě

V pátek 27. 4. jsme se vydali do Lázní Jeseník vybaveni fáborkami, dopisy, úkoly, pokladem a dalším vybavením potřebným k plnění našich úkolů. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna připravila trasu a schovala poklad pro své spolužáky a druhá skupina s paní asistentkou nás následovala a plnila všechny připravené úkoly, hledala poklad a nakonec jsme se všichni odebrali do místní cukrárny, kterou nelze při návštěvě lázní vynechat nikdy! Počasí nám přálo, nikdo se neztratil a co bylo nejdůležitější, všem se akce moc líbila a vůbec nevadilo, že jsme si při šipkované zopakovali učivo prvouky, matematiky, češtiny a také si zasportovali. Už v lázních jsme se s dětmi dohodli, že takovou akci si musíme v brzké době zopakovat.

                                                            Napsala tř. uč. II. C – Romana Stúpalová